اطلاعات تماس
    رستوران
  کیلومتر ۴ جاده فشم، نرسیده به رودک
  021 - 26 50 75 59
     
فرم تماس

*

*
کیلومتر ۴ جاده فشم، نرسیده به رودک
021 - 26 50 75 59
©2020 Varjin Restaurant, All Right Reserved